Rebre en el mínim de temps la visita organitzada prèvia reserva d’estudiants exness de 4t d’ESO, cicles formatius i batxillerat procedents de la demarcació de Tarragona, a més de la visita gratuïta del públic en general la tarda del dia 1 d’abril.






Una optimització del temps que dediqueu a difondre la vostra oferta, amb grups d’unes 200 persones que accedeixen a intervals de 20 minuts, prèviament informats sobre la vostra oferta general, motivats i guiats pels professors responsables dels grups.




Un stand de 3x5 exness trading metres equipat amb rètol, il·luminació, dues cadires i una taula quadrada, amb l’opció de contractar més metres de stands, taulell i/o connexió telefònica.




Servei de cafeteria.




Dinar per als professionals desplaçats a Valls (gratuït per a dues persones per stand i dia).




Possibilitat de reservar exness broker allotjament a través del Consorci.