El Consorci demana exness als centres interessats que feu la reserva de dia i hora de visita al més aviat possible, per tal de poder satisfer les vostres preferències.


Als centres visitants es demana també la seva col·laboració
incentivant els seus alumnes a què treguin el màxim
profit de la visita mitjançant les seves consultes.La informació bàsica (plans d’estudis
i centres) és fàcil obtenir per mitjans com
internet. L’Espai exness brokers ha de suposar sobre tot
una diferència qualitativa pel que fa a la informació que s’obté.

Els centres visitants han de fer-se càrrec del transport
d’anada i tornada a Valls dels grups, que han d’anar
acompanyats d’algun professor (el nombre depèn del centre). També demanem que en la mesura del possible,
es compleixin els horaris assignats, especialment pel que fa a l’ exness españa arribada.