El Consorci demana als centres interessats que feu la reserva de dia i hora de visita al més aviat possible, per tal de poder satisfer les vostres preferències.

Als centres visitants es demana també la seva col·laboració incentivant els seus alumnes a què treguin el màxim profit de la visita mitjançant les seves consultes. La informació bàsica (plans d’estudis i centres) és fàcil obtenir per mitjans com internet. L’Espai ha de suposar sobre tot una diferència qualitativa pel que fa a la informació que s’obté.

Els centres visitants han de fer-se càrrec del transport d’anada i tornada a Valls dels grups, que han d’anar acompanyats d’algun professor (el nombre depèn del centre). També demanem que en la mesura del possible, es compleixin els horaris assignats, especialment pel que fa a l’arribada.